Nasze Pojazdy

  

Ford T

  

Został wyprodukowany w Wielkiej Brytanii w 1916 roku. W 1916/1917 roku sześć z nich zostało wysłanych do Rosji w ramach wsparcia państw walczących z państwami centralnymi. Podczas rewolucji październikowej zostały przejęte przez bolszewików i wzięły udział w ataku na Polskę w 1919 roku. Podczas walk w wojnie polsko - bolszewickiej przejęliśmy taki pojazd. W skład załogi wchodziły 3 osoby, a na wyposażenie składał się karabin maszynowy Maxim 1910
Więcej o nim przeczytasz 

tutaj

Wz. 34 

Lekki samochód pancerny produkcji polskiej z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Był to podstawowy sprzęt Wojska Polskiego tej kategorii w kampanii wrześniowej.
Więcej o nim przeczytasz 

tutaj