Lekcje Historii

Prowadzimy Lekcje Historii w szkołach oraz podczas wydarzeń plenerowych dotyczące historii Polski. W szczególności roku 1920 wojny Polsko-Bolszewickiej i czasu II wojny światowej. Zajęcia historyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży prowadzone są formie żywych lekcjach historii mających na celu połączenie nauki i zabawy.

Podczas lekcji teoretycznej można zobaczyć i dowiedzieć się o najważniejszych wydarzeniach historycznych z czasu konspiracji i Powstania Warszawskiego. Można również nauczyć się podstawowych zasad sanitarnych, poznać medykamenty używane podczas wojny oraz poczuć się rannym i być opatrywanym przez sanitariuszki.

Ważnym elementem dla uczniów jest poznanie dyscypliny wojskowej czyli nauka musztry. Podczas zajęć na warsztatach możemy nauczyć się szycia na maszynie epokowej z 1920 r. jest to maszyna na korbkę, gdzie dzieci i młodzież uczą się szycia opasek powstańczych i każdy na pamiątkę zabiera ze sobą uszytą przez siebie opaskę. Bardzo cennym elementem lekcji historii jest to, że dzieci i młodzież biorą udział w przedstawieniu sylwetek i mogą zostać: 
• żołnierzem 
• sanitariuszką/sanitariuszem, 
mogą także przymierzyć hełm, czapki i inne elementy umundurowania, przejść krótkie szkolenie z musztry. Lekcje podzielone będą na trzy grupy, gdy dwie klasy idą na lekcje historii, kolejne dwie na sanitariat i musztrę, następne dwie na warsztaty. Po godzinie zajęć następuje zamiana. Tym sposobem wszystkie klasy biorą udział we wszystkich zajęciach przez trzy godziny.