Zawiszacy
Najmłodsza sekcja w naszej grupie znajdują się tu dzieci do 15 lat. Chłopcy w tej sekcji rekonstruują łączność polową z trzech epok: Uczą się obsługi oraz działania telefonów polowych z tamtych lat, przekazywania rozkazów z pełnym meldunkiem oraz musztry wojskowej. Zdobywają również wiedzę na temat historii naszego narodu oraz wielu z rzeczy przydatnych w życiu codziennym takich jak gotowanie nad ogniskiem oraz samodzielnego budowania szałasów. Dziewczyny natomiast w tej sekcji rekonstruują Szpital Polowy również z trzech okresów: Uczą się historii oraz działania szpitala polowego z tamtych lat, Uczą się opatrywania poszczególnych partii ciała oraz pierwszej pomocy w poszczególnych sytuacjach co przydaje się nie tylko do opowiadania o historii szpitala polowego lecz także w życiu codziennym.