Szkoły Bojowe
Bojowe szkoły to sekcja, która łączy młodzież w przedziale wiekowym od 16 do 18 lat.
Chłopcy z tej grupy uczą się obsługi oraz historii naszych moździerzy oraz granatników, historii i budowy broni z czasów od I do II Wojny Światowej,
poznają historię oraz budowę naszych pojazdów pancernych.
Zdobywają również bardzo przydatne umiejętności manualne oraz intelektualne, które pomagają im poradzić sobie z problemami w życiu codziennym.

Dziewczyny z tej sekcji pod czujnym okiem naszego pirotechnika mają szkolenia minerskie z czasów Powstania Warszawskiego, uczą się historii kobiet w wojsku.
Także uczą się radzenia sobie z problemami życia codziennego.

Rekonstruują oni również trzy epoki:
- Powstanie Warszawskie
- Wojna Polska-Bolszewicka
- Orlęta Lwowskie i Przemyskie